Jagoda

(Fragaria)

Jagoda (Fragaria) je rod skrivenosemenica iz porodice ruža (Rosaceae) s desetak vrsta, od koje su gotovo sve rasprostranjene u severnom umerenom pojasu, a samo jedna u Čileu.

Donji listovi biljaka su složeni, sastavljeni od 3 liske. Cvetovi poseduju belu krunične listiće. Plod je zbirni (jagoda) - u "mesnatoj" i razrasloj cvetnoj loži nalaze se brojne orašice.