Dunja

(Cydonia oblonga)

Dunja (Cydonia oblonga) je jedina vrsta roda Cydonia (Maloideae, Rosaceae). Njeno botaničko ime potiče od grčkog grada Kydonia (danas Hanija) na sjeverozapadu ostrva Krita.

U Jermeniji i Iranu dunja se može naći u prirodi.